ΤΙΤΛΟΙ

8/recent/ticker-posts

Μάθημα για πολλούς...

 Η μετάφραση παρακάτω.


A mouse, looking through a hole in the wall, sees the farmer and his wife open a package. He was terrified to see that it was a mousetrap. He ran to the patio to warn everyone.
-"There is a mousetrap at home!".
The chicken that was cackling and digging says: "excuse me, Mr. Mouse, I understand that it is a big problem for you, but it does not hurt me at all."
So, the rodent went to the lamb and he says the same thing: "Excuse me Mr. Mouse, but I don't think I can do more than ask for you in my prayers."
The mouse went to the cow and she said: "But am I in danger? I think not!" said the cow.
The mouse returned to the house, worried and dejected to face the farmer's mousetrap.
That night a great noise was heard like that of the mousetrap catching its victim, the woman ran to see what she had caught.
In the dark she did not see that the mousetrap caught the tail of a poisonous snake.
The speedy snake bit the woman, the farmer immediately took her to the hospital, she came back with a high fever.
The farmer to comfort her prepared a nutritious soup, grabbed the knife and went to find the main ingredient: the chicken; Since the woman did not get better, friends and neighbors went to visit them, the farmer killed the lamb to feed them, the woman did not get better and died.
And in the end, the husband sold the cow to the slaughterhouse to cover the funeral expenses.
The next time someone tells you about their problem and you think that it doesn't affect you because it's not yours and you don't pay attention to it, think twice, “he who doesn't live to serve, doesn't serve to live”.
The world is not going badly because of the wickedness of the bad, but because of the apathy of the good.
So when someone needs you for their problems, give them your hand or give them a word of encouragement.
May you never lack empathy!
Remember it very well, EMPATHY.
Credits to whom appropriate.

Joseph OM


Λάγκα


Ένα ποντίκι, κοιτάζοντας μέσα από μια τρύπα στον τοίχο, βλέπει τον αγρότη και τη γυναίκα του να ανοίγουν ένα πακέτο. Τρομοκρατήθηκε όταν είδε πως ήταν μια ποντικοπαγίδα. Έτρεξε στο αίθριο για να τους προειδοποιήσει όλους.
-"Υπάρχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι! ".
Η κότα που κακαριζε και έσκαβε λέει: "με συγχωρείτε κύριε Ποντικέ, καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για εσάς, αλλά δεν με βλάπτει καθόλου. "
Λοιπόν, πήγε το τρωκτικό στο αρνί και λέει το ίδιο: «Με συγχωρείτε κύριε Ποντικέ, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω από το να σας βάλω στις προσευχές μου. "
Πήγε το ποντίκι στην αγελάδα και είπε: «Μα κινδυνεύω;» Δεν νομίζω! " είπε η αγελάδα.
Το ποντίκι επέστρεψε στο σπίτι, ανήσυχο και απογοητευμένο για να αντιμετωπίσει την ποντικοπαγίδα του αγρότη.
Εκείνο το βράδυ ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος όπως αυτός της ποντικοπαγίδας που έπιανε το θύμα της, η γυναίκα έτρεξε να δει τι είχε πιάσει.
Στο σκοτάδι δεν είδε ότι η ποντικοπαγίδα έπιασε την ουρά ενός δηλητηριώδους φιδιού.
Το γρήγορο φίδι δάγκωσε τη γυναίκα, ο αγρότης αμέσως την πήγε στο νοσοκομείο, επέστρεψε με υψηλό πυρετό.
Ο αγρότης για να την παρηγορήσει ετοίμασε μια θρεπτική σούπα, άρπαξε το μαχαίρι και πήγε να βρει το κύριο συστατικό: το κοτόπουλο· αφού η γυναίκα δεν έγινε καλά, οι φίλοι και οι γείτονες πήγαν να τους επισκεφτούν, ο αγρότης σκότωσε το αρνί για να ταΐσει, η γυναίκα δεν έγινε καλύτερα και πέθανε.
Και τελικά ο σύζυγος πούλησε την αγελάδα στο σφαγείο για να καλύψει τα έξοδα κηδείας.
Την επόμενη φορά που κάποιος θα σου πει για το πρόβλημα του και θα νομίζεις ότι δεν σε επηρεάζει επειδή δεν είναι δικό σου και δεν του δίνεις σημασία, σκέψου δύο φορές, "αυτός που δεν ζει για να υπηρετεί, δεν εξυπηρετεί για να ζει".
Ο κόσμος δεν πάει άσχημα εξαιτίας της κακίας των κακών, αλλά λόγω της απάθειας των καλών.
Όταν λοιπόν κάποιος σας χρειάζεται για τα προβλήματά του, δώστε του το χέρι σας ή δώστε του μια ενθαρρυντική λέξη.
Μακάρι να μην σου λείπει ποτέ η εν συναίσθηση!
Να το θυμάσαι πολύ καλά, η συναίσθηση! η συναίσθηση!!!
Credits σε όποιον αρμόζει.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια