ΤΙΤΛΟΙ

8/recent/ticker-posts

Πενθεί η Λάγκα...

 Eίναι άγγελοι επί της γης…  Mα  κάποια στιγμή φεύγουν... φεύγουν από αυτή τη γη μα δεν μας εγκαταλείπουν ποτέ.... είναι δίπλα μας... μας προστατεύουν....


ΠαπαΓιώργη, μαζί με εσένα όλη η Λάγκα ψάλει XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Κλαίμε μα δε θρηνούμε... η κόρη σου, ΑΓΓΕΛΟΣ πλέον, προσέχει εσάς μα και εμάς, το ταπεινό σου ποίμνιο.   Μαζί σου αγαπημένε μας πνευματικέ προσευχόμαστε:

Θεός δυνατός,
τ σοφί Σου
κατασκευάσας τόν
νθρωπον, κ
διαφόρων καί
ναντίων οσιν ν ζον
λογικόν
ποδείξας·
συνάψας
καί
νώσας τόν
νο
ν τ χοΐ, τήν
όρατον
ψυχήν τ
ρωμέν σαρκί,
διαστήσας δέ α
τήν καί διακρίνας καί μετά τήν παράβασιν τ νυπερβλήτ Σου περί
μς γάπ, να μή θάνατον
Δέσποτα, προσέταξας τόν χο
ν τοτον πιστρέψαι
ε
ς τήν γν, καί
τήν νοεράν ψυχήν
ναλσαι πρός
Σέ· μνήσθητι της
 δούλης Σου Κυριακής· καί
ε
τι ν λόγ ργ μαρτεν, ετε κων κών
παρέβη, συγχώρησον α
τή, καί μέ κζητήσς καί
μηδέ ε
σέλθς ες κρίσιν
μετά της
 δούλης Σου. Τίς γάρ στίν, ς ζήσεται
καί ο
χ μαρτήσει; λεως γενο, ς γαθός,
καί
νάπαυσον
τό πνε
μα ατο ες κόλπους
βραάμ καί
σαάκ καί ακώβ, θεν πέδρα πσα δύνη καί
λύπη καί στεναγμός, θησαυρίζων καί α
τ τήν γαθήν λπίδα τς μετά τν γίων ναστάσεως. Παρακάλεσον δέ καί παραμύθησαι ς
φιλάνθρωπος τούς πενθο
ντας, καί τό βαρύ τς θυμίας
φορτίον
πό τς
διανοίας α
τν νακούφισον,
να εχαριστοντες
δοξάσωσιν τόν μόνον ζ
ντα καί αώνιον
Θεόν. τι Ατός ε ζωή καί νάπαυσις
τ
ν
κεκοιμημένων καί Σοί τήν δόξαν
ναπέμπομεν, τ Πατρί
καί τ
Υἱῷ καί τ γί
Πνεύματι, ν
ν καί εί καί ες τούς αἰῶνας τν αώνων.
μήν.+.


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια