ΤΙΤΛΟΙ

8/recent/ticker-posts

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

       χρονια
πολλα!!!

καλο ελληνων πασχα 


Χριστός Ανέστη εκ
νεκρών,θανάτω θάνατον
πατήσαςκαι τοις εν τοις
μνήμασιν,ζωήν χαρισάμενος.
Ανάστασιν Χριστού
θεασάμενοι,προσκυνήσομεν 

Άγιον, Κύριον,Ιησούν

 τον μόνον
αναμάρτητον.Τον Σταυρόν Σου
Χριστέ προσκυνούμενκαι την Αγίαν σου
Ανάστασηνυμνούμεν και
δοξάζωμενΣυ γαρ ει ο Θεός
ημών,εκτός Σου άλλον
ουκ οίδομεν,το όνομά Σου
ονομάζομεν.Δεύτε, πάντες οι
πιστοί, προσκυνήσωμεντην του Χριστού
Αγίαν Ανάστασην.Ιδού γαρ ήλθε δια
του Σταυρούχαρά εν όλω τω
κόσμω.Δια παντός
ευλογούντες τον Κύριον,υμνούμεν την
Ανάστασην Αυτού.Σταυρόν γαρ
υπομείνας δι ημάς,θανάτω, θάνατον
ώλεσεν.
Αναστάς ο Ιησούς
από του τάφου καθώς προείπεν,Έδωκεν ημίν την
αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια