ΤΙΤΛΟΙ

8/recent/ticker-posts

Καστοριά: Πρόγραμμα Εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821

Σε
λίγες ηµέρες ο Ελληνισµός θα γιορτάσει την 197η επέτειο της Εθνικής
Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821. Την ηµέρα αυτή όλοι ανατρέχουµε στο
παρελθόν
  για  ν’ αποτίσουµε φόρο τιµής και  ευγνωµοσύνης 
στους ηρωικούς µας προγόνους, οι 
οποίοι µέσα από  τα δεσµά  της 
σκλαβιάς διατήρησαν άσβεστη, δια µέσου των αιώνων, µε τον αγώνα τους τη
φλόγα του Έθνους.

Τιµούµε   τους  
ήρωες   του   1821,  
που   έκαναν   πράξη  
το   όνειρο   και  
τις   ελπίδες   όλων  
των προηγούµενων γενεών, εξασφαλίζοντας σε µας, µεταξύ άλλων, και τα δύο
υπέρτατα αγαθά: την ανεξαρτησία µας ως Έθνους και την ελευθερία µας ως Λαού.


Με  το 
πνεύµα  αυτό  παρακαλούµε 
όπως  φροντίσετε  για 
την  πληρέστερη  οργάνωση   
και  την πρέπουσα τέλεση των
εκδηλώσεων του εορτασµού.

Παρασκευή 23
Μαρτίου


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕορτασµός στα Σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε
οµιλίες εθνικής σηµασίας και περιεχοµένου και αναπαραστάσεις σκηνών του Αγώνα
της Ελευθερίας.


Ώρα 12:00΄ το µεσηµέρι


Απότιση φόρου τιµής από σπουδαστές, µαθητές, προσκόπους και οδηγούς στο
Μνηµείο των


Πεσόντων   Ηρώων,   στην  
πλατεία   «Μακεδονοµάχων»,   προσερχόµενων   µε  
επικεφαλείς καθηγητές, δασκάλους και βαθµοφόρους.

Κυριακή 25 Μαρτίου


Ώρα
07:00΄ π.µ.:


Θα σηµάνουν χαρµόσυνα οι καµπάνες όλων των Εκκλησιών


Ώρα 07:30΄ π.µ.:


Όρθρος  και  Αρχιερατική 
Θεία  Λειτουργία  στον 
Ιερό  Μητροπολιτικό  Ναό 
Καστοριάς,


ιερουργούντος του
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Καστοριάς κ.κ. Σεραφείµ.


Ώρα 08:00΄ π.µ.:


Επίσηµη Έπαρση της σηµαίας στην πλατεία «Μακεδονοµάχων» µε τη συµµετοχή
τµήµατος απόδοσης τιµών.


Ώρα 10:30΄ π.µ.:


-Επίσηµη  ∆οξολογία  στον 
Ιερό  Μητροπολιτικό  Ναό 
Καστοριάς,  χοροστατούντος  του


Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας  κ.κ.
Σεραφείµ.


-Εκφώνηση του
πανηγυρικού της ηµέρας από τον κ. Μάνο Πέτρο Φιλόλογο καθηγητή του


1ου  Λυκείου Καστοριάς.


Ώρα 11:15΄ π.µ.:


Επιµνηµόσυνη ∆έηση στο Μνηµείο των Πεσόντων Ηρώων, στην πλατεία
«Μακεδονοµάχων»


και    κατάθεση    στεφάνων   
από    εκπροσώπους    Πολιτικών,    Στρατιωτικών    Αρχών   
και οποιονδήποτε  
θελήσει   να   τιµήσει  
την   εορτή,   κατόπιν  
συνεννοήσεως   µε   το  
Γραφείο


Αντιπεριφερειάρχη (τηλ.24673 50200) έως τις
22 Μαρτίου
.Ώρα 12.00΄ π.µ.:


Έναρξη   παρέλασης,   κοινή,  
από   αναπηρικές   &  
εφεδροπολεµιστικές  
οργανώσεις   και σωµατεία,
µαθητές, προσκόπους & οδηγούς, µετά τµηµάτων των Ενόπλων ∆υνάµεων και


των Σωµάτων Ασφαλείας.


Ώρα 18.10΄ µ.µ.:


Υποστολή  σηµαίας  στην πλατεία «Μακεδονοµάχων» µε τη συµµετοχή
τµήµατος απόδοσης


τιµών.


Τελετάρχες ορίζονται:


Για  την  φροντίδα οργάνωσης  όλων 
των  πολιτικών  τµηµάτων υπεύθυνος  ορίζεται η 
καθηγήτρια


Φυσικής  Αγωγής  κα. 
Χριστίνα  Σαµαρά,  αποσπασµένη 
υπάλληλος  στη  ∆∆Ε 
Καστοριάς  και


Βοηθός αυτής ο κ. Πασχάλης
∆ηµητρίου, αποσπασµένος υπάλληλος της ∆.∆.Ε. Καστοριάς.


Στο  χώρο  κατάθεσης 
των  στεφάνων,  τελετάρχες 
ορίζονται  οι  κ.κ. 
Αλέξανδρος  Παναγιωτίδης,
Κώνσταντίνος Τζηκαλάγιας, Υπάλληλοι της Π.Ε. Καστοριάς.

Στις παραπάνω εκδηλώσεις
παρακαλούνται να παραστούν


-      Μητροπολίτης Καστοριάς


-      Εκπρόσωπος Κυβέρνησης


-      πρ. Πρόεδρο της Βουλής


-      Βουλευτές Καστοριάς


-      Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας


-      Αντιπεριφερειάρχες Καστοριάς


-      ΓΓ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης


-      Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών


-      Ανώτερος ∆ιοικητής Φρουράς (∆ιοικητής 15ου ΣΠ/ «XVΜΠ»)


-      ∆ήµαρχος Καστοριάς


-      ∆ήµαρχοι (ή εκπρόσωποι ∆ήµων)
Περιφερειακής Ενότητας


-      Πρώην Υπουργοί Πολιτικών και Υπηρεσιακών
Κυβερνήσεων


-      Πρόεδρος Περιφερειακού Συµβουλίου


-      Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου


-      Πρόεδρος 
Π.Ε∆.


-      Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου


-      Περιφερειακοί Σύµβουλοι


-      ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι


-      Πρώην Βουλευτές


-      Πρόεδροι ∆.Σ. Ν.Π.∆.∆.


-      Αξιωµατικοί  Ενόπλων 
∆υνάµεων,  των  Σωµάτων 
Ασφαλείας  και  του 
Πυροσβεστικού


Σώµατος εν ενεργεία, κατά
ιεραρχική τάξη


-      ΤΕΙ Καστοριάς


-      Σχολικοί Σύµβουλοι Α΄θµιας
& Β΄θµιας Εκπαίδευσης Καστοριάς


-      ∆ιευθυντές Α΄θµιας & Β΄θµιας Εκπαίδευσης


-      Πρόεδροι Παραρτηµάτων Ενώσεων Απόστρατων
Αξιωµατικών


-      Πρόεδροι Αναπηρικών και
Εφεδροπολεµιστικών   Οργανώσεων


-      Εκπρόσωποι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης


-      Περιφερειακοί  Έφοροι Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισµού


-      Πρόεδρος Επιµελητηρίου


-      Πρόεδροι Επαγγελµατικών Οργανώσεων


-      Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων


-      Πρόεδροι Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών


-      Πρόεδροι άλλων Σωµατείων  και Συλλόγων


-      Μέσα Ενηµέρωσης και όλοι οι
πολίτες

Κατά το φετινό εορτασµό της  197ης  Εθνικής Εορτής της 25ης  Μαρτίου προβλέπεται:

•     Γενικός σηµαιοστολισµός από την ογδόη
πρωινή ώρα της 23
ης  ως τη δύση του ηλίου της


25ης  Μαρτίου.


•     Φωταγώγηση όλων των καταστηµάτων του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ,
των Ν.Π.∆.∆.  και των


Τραπεζών, κατά τις
βραδινές ώρες της 24
ης  και 25ης  Μαρτίου.


.
Με την ευγενική τους φροντίδα παρακαλούνται κατά την διάρκεια των
εκδηλώσεων να ρυθµίσουν:

•     Η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς το θρησκευτικό
τελετουργικό.

•     Το 15ο 
ΣΠ/ «
XV ΜΠ»
την διάθεση  τµήµατος απόδοσης τιµών.

•     Η  Αστυνοµική 
∆ιεύθυνση  Καστοριάς  για 
την  τήρηση    της 
τάξης  και  την 
ρύθµιση κυκλοφορίας.

•     Ο ∆ήµος
Καστοριάς για την τοποθέτηση εξέδρας, καρέκλες
απέναντι από την εξέδρα (στο εσωτερικό διάζωµα), τη χάραξη των γραµµών
παρελάσεως, την καθαριότητα και τον 
σηµαιοστολισµό  της  πόλης 
αλλά  και  στον 
χώρο  του  Μνηµείου 
των  Πεσόντων, στην πλατεία
Μακεδονοµάχων.

•     Οι  ∆/ντές 
Α/θµιας  και  Β/θµιας 
Εκπ/σης  και  ο 
Υπεύθυνος  Οµάδος  Φυσικής Αγωγής, παρακαλούνται να µεριµνήσουν
κατά λόγο αρµοδιότητας για την έγκαιρη και ακριβή ρύθµιση των λεπτοµερειών των
επί µέρους εκδηλώσεων.
Το πρόγραµµα αυτό επέχει θέση επίσηµης πρόσκλησης. ο
Αντιπεριφερειάρχης ΚαστοριάςΣωτήριος Αδαµόπουλος


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια