ΤΙΤΛΟΙ

8/recent/ticker-posts

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!Λάγκα

Η έκφραση «Χριστός ανέστη!» (Ο Χριστός αναστήθηκε!) αποτελεί τον περισσότερο διαδεδομένο χαιρετισμό μεταξύ των Ορθόδοξων Χριστιανών που λέγεται από το Πάσχα, δηλαδή την εορτή της Ανάστασης του Χριστού, και για σαράντα ημέρες, δηλαδή μέχρι την απόδοση του Πάσχα, την Τετάρτη της παραμονής του εορτασμού της εορτής της Αναλήψεως. 

Η έκφραση αυτή που προέρχεται από ευαγγελική ρήση, αποτελεί και την αρχή του γνωστότερου αναστάσιμου τροπαρίου που λέγεται κατά την ίδια περίοδο:Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶνθανάτῳ θάνατον πατήσαςκαὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.
Ως χαιρετισμός αποδίδεται πάντα με χαρακτήρα ενθουσιώδη και με έντονη την εκδήλωση της ψυχικής ανάτασης. Σε ανταπάντηση της έκφρασης αυτής ανταποδίδεται η έκφραση «Αληθώς ανέστη!» (Στ' αλήθεια αναστήθηκε!).Στη λαογραφία η έκφραση αυτή ανάγεται στα αναστάσιμα έθιμα που επαναλαμβάνεται με το τσούγκρισμα των κόκκινων αυγών, με το «φιλί της αγάπης», κ.α. αναστάσιμες εκδηλώσεις.


Λάγκα
Προσευχή 

1. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,


θανάτῳ θάνατον πατήσας


καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι


ζωὴν χαρισάμενος.
2. Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, 

προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον, 


Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. 


Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν 


καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν 


ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· 


σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, 


ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, 


τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. 


Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, 


προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν· 


ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ 


χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. 


Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, 


ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ· 


Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς, 


θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.
3. Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου 

καθὼς προεῖπεν, 


ἔδωκεν ἡμῖν τὴν αἰώνιον ζωὴν 


καὶ μέγα ἔλεος.

Μετάφραση

1. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἀναστήθηκε ἀφοῦ κατέβηκε καὶ δίδαξε στοὺς νεκρούς,


καταπατώντας μὲ τὸν θάνατό του τὸν φυσικὸν καὶ τὸν πνευματικὸν θάνατον


καὶ σὲ ὅσους βρίσκονταν σὲ τάφους, εἴτε φυσικοὺς εἴτε πνευματικούς,


χάρισε ἔτσι τὴν ἀληθινὴ ζωή.

2. Ἀφοῦ εἴδαμε τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ,


ἂς προσκυνήσουμε τὸν ἅγιο καὶ Κύριο,


τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ ποὺ εἶναι ὁ μόνος ἀναμάρτητος.


Τὴν Σταυρική Σου θυσία Χριστὲ προσκυνοῦμε


καὶ τὴν ἁγία σου Ἀνάσταση


ὑμνοῦμε καὶ δοξάζουμε·


διότι Ἐσὺ εἶσαι ὁ Θεός μας,


καὶ Θεὸ ἄλλον ἐκτὸς ἀπὸ Ἐσένα δὲν ἀναγνωρίζουμε κανένα,


καὶ μόνο τὸ ὄνομά Σου σημαίνει Θεὸς γιὰ ἑμᾶς.


Ἐλᾶτε ὅλοι οἱ πιστοί,


ἂς προσκυνήσουμε τὴν ἁγία ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ·


ἀφοῦ ἡ ἀνάστασή Του ποὺ ἔγινε μετὰ τὴν Σταυρική Του Θυσία,


ἔφερε μεγάλη χαρὰ ποὺ ἀπλώθηκε σὲ ὅλον τὸν κόσμο.


Παντοτινὰ θὰ εὐλογοῦμε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου,


καὶ παντοτινὰ θὰ ὑμνοῦμε τὴν ἀνάστασή Του.


Διότι, ἐπειδὴ ὑπέμεινε Πάθη καὶ Σταυρό ἀπὸ ἑμᾶς γιὰ ἑμᾶς,


κατανίκησε κι ἔδιωξε τὸν θάνατο.

3. Μὲ τὴν ἀνάσταση Του ἀπὸ τὸν τάφον ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς


ὄπως εἶχε πεῖ πρὶν τὰ ἅγια πάθη Του,


μᾶς χάρισε τὴν ἀληθινὴ αἰώνια ζωή
καὶ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ στὶς ταπεινές μας ὑπάρξεις.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια